lunes, 28 de agosto de 2023

Axudas contratación menores 30 anos

ORDE do 9 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras para promover a práctica profesional e a formación en competencias brandas das persoas mozas menores de 30 anos mediante contratos formativos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR353C).

Máis información:

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230824/AnuncioG0656-090823-0001_gl.html  

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353C

viernes, 11 de agosto de 2023

Oferta emprego: auxiliar administrativo para á secretaría do xulgado de paz do Vicedo

Publicadas no taboleiro de edictos e na sede electrónica do Concello do Vicedo, as bases para a selección dun/dunha auxiliar administrativo, a xornada parcial (15 horas/semana), para desempeñar as funcións da secretaría do xulgado de paz do Vicedo.

O prazo de solicitude comenzará o día 14 de agosto e finaliza o día 21 de agosto de 2023. A proba de selección terá lugar o día 23 de agosto, ás 10:00 horas, na casa consistorial

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

Cursos prevención riscos laborais, nivel básico.

 RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2023 pola que se convocan os cursos de prevención de riscos laborais, nivel básico, para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230811/AnuncioO150-040823-0001_gl.html

martes, 8 de agosto de 2023

Oferta emprego: dous peóns de protección do ambiente e espazos naturais

Publicadas no taboleiro de edictos e na sede electrónica do Concello do Vicedo, as bases para a selección de dous peóns de protección do ambiente e espazos naturais, a xornada completa.

O prazo de solicitude comenzará a contar desde o día seguinte ó da publicación das presentes bases, e ata ás 9:30 horas do día 14 de agosto de 2023.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

Ofertas de emprego: peón-tractorista para o Concello do Vicedo

Publicadas no taboleiro de edictos e na sede electrónica do Concello do Vicedo, as bases para a selección DUN PEÓN-TRACTORISTA, a xornada parcial (30 horas/semana).

O prazo de solicitude comenzará a contar desde o día seguinte ó da publicación das presentes bases, e ata ás 9:30 horas do día 14 de agosto de 2023.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

martes, 1 de agosto de 2023

Axudas incentivos contratación alumnos-traballadores do Obradoiro de emprego Terras do Sor VI

 No BOP de Lugo do día 29/07/2023, publicáronse as bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea a favor do alunnado traballador do obradoiro de emprego "Terras do Sor VI", promovido polo concello de Muras, conxuntamente cos de Ourol e Vicedo, actualmente en funcionamento.

Para máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board , ou contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local.