jueves, 26 de septiembre de 2019

PROGRAMA APOIO A CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL


A Secretaría Xeral de Emprego ven de lanzar a convocatoria da segunda e terceira edición de ES-POP UP, un programa de  impulso de proxectos de economía social mediante a creación de "pop ups" ou espazos comerciais efémeros. A través deste programa os proxectos participantes poderán avaliar, medir ou testar dun xeito máis eficiente, cunha experiencia real de mercado, os seus produtos ou servizos así como o seu modelo de negocio.
Estas novas edicións desenvolveranse en: 
- Santiago de Compostela os días 17, 18 e 19 de outubro
- Lugo os días 24, 25 e 26 de outubro

Os proxectos participantes recibirán formación e titorización individualizada antes, durante e despois da actividade.

O prazo estará aberto ata o 11 de outubro, e seleccionaranse 8 proxectos participantes en cada unha das edicións.

martes, 17 de septiembre de 2019

OFERTAS DE EMPREGO

CERVO: INFÓRMATICO/A para Porcelana de Sargadelos, S.A.. https://www.galejobs.com

CERVO: QUÍMICO/A DE PLANTA DE PRODUCCIÓN para Porcelana de Sargadelos, S.A. https://www.galejobs.com

VIVEIRO: MOZO/A DE CONSERVEIRA. Adecco selecciona mozo/a para importante empresa del sector conservera. Si tienes disponibilidad de mañanas y te interesa un contrato parcial por horas con continuidad. https://www.infojobs.net

VIVEIRO: Mecánico-montador. https://www.infojobs.net

XOVE: JEFE DE OBRA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO para gestionar contrato de mantenimiento en planta de Alcoa. https://www.infojobs.net

lunes, 16 de septiembre de 2019

OFERTA DE EMPREGO LIMPIADOR/A A XORNADA COMPLETA

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPIADOR/A, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 8 de  outubro, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición iniciase o próximo día 17 de setembro de 2019 e remata o 26 de setembro de 2019. A selección realizarase o día 30 de setembro de 2019, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

OFERTA DE EMPREGO AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR A XORNADA PARCIAL (20H/SEMANA)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (20 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 8 de  outubro, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición iniciase o próximo día 17 de setembro de 2019 e remata o 26 de setembro de 2019. A selección realizarase o día 30 de setembro de 2019, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 13 de septiembre de 2019

OFERTA DE EMPREGO DUN ADMINISTRATIVO/-A COMO FUNCIONARIO INTERINO, DENTRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO 2019 DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGOEstán aprobadas e expostas as bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2019", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.


Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscripción será de 10 días naturais contados a partir de dita publicación.Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

martes, 10 de septiembre de 2019

OFERTA DE EMPREGO LIMPIADOR/A A XORNADA PARCIAL (70%)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPIADOR/A, a xornada parcial: 70%), con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 30 de  setembro, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición iniciase o próximo día 11 de setembro de 2019 e remata o 20 de setembro de 2019. A selección realizarase o día 23 de setembro de 2019, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

OFERTAS DE EMPREGO


VIVEIRO: Técnicos en control de calidade, en xeral. https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego
BURELA: Psicólogo/a para desenvolver a ocupación na ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER nalocalidade de Burela. INFOJOBS

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LÍNGUA GALEGA , NIVEIS CELGA 2 E 4. DOGA 10/09/2019.

Obxecto: convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de língua galega Celga 2 e 4.
Destinatarios/as: Maiores de 16 anos ou que os cumpran no ano 2019.
Datas das probas: segunda quincena do mes de novembro 2019.
Localidades: Santiago de Compostela  e Ponferrada
Os lugares e horarios se publicarán coa listaxe definitiva de persoas admitidas.
Inscripción: anexo I; xustificante de aboamento de taxas; certificado de discapacidade de ser o caso.
Taxa:16,19 euros. Mediante impreso de autoliquidación.(Excepto persoas con discapacidade recoñecida igual ou maior ao 33%, que estarán exentas). O pago das taxas deberá realizarse dentro do prazo de presentación de solicitudes.
Prazo: ata o 01/10/2019
Destacar: non se admite o ingreso da taxa fóra de prazo. As persoas excluídas terán dous meses para solicitar a devolución da taxa ingresada, a partir da publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas.
Duración das probas:

Celga 2
Escrita: 2 horas
Oral: 10 minutos
Celga 4
Escrita: 3 horas
Oral: 15 minutos

Máis información no DOG do 10 de setembro de 2019 https://www.xunta.gal/dog