viernes, 30 de septiembre de 2011

APERTURA DE LISTAS SEAGA (E.P. SERVIZOS GRARIOS GALEGOS)

Durante todo o mes de outubro está aberto o prazo tanto para actualización de méritos como para novas inscricións nas listas de contratación para diferentes categorías: peón, peón especialista...., convocado pola empresa SEAGA.


Está empresa entre outras cousas encárgase da contratación, de entre a xente inscrita en estas listas, de parte das cuadrillas de incendios durante a época de verán.


Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

OFERTA DE EMPREGO


Estás publicadas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun educador infantil para o Punto de atención á infancia.

Os requisitos para os candidatos son:
- Ser español ou cidadán da Unión Europea
- Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil.
- Ter coñecementos de primeiros auxilios.
- Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.
- Estar vacinado contra a rubéola.
- Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto.

O prazo de inscrición finaliza o día 07 de outubro ás 9:30 horas, a partir das 10:00 do mesmo día realizaranse as probas de selección.


Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo, ou chamando ó 982590195.

lunes, 26 de septiembre de 2011

OFERTA DE EMPREGO


Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha auxiliar de axuda a domicilio a xornada parcial.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 30 de setembro, ás 09:30 horas.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

OFERTA DE EMPREGO


Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha limpiadora a media xornada.


O prazo de inscrición remata o próximo día 30 de setembro, ás 09:30 horas.


Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

viernes, 23 de septiembre de 2011

OFERTA DE EMPREGO

ASESOR COMERCIAL

Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS.

Ubicación

Población: Vicedo.

Provincia: Lugo.

Descripción

Puesto vacante: Asesor Comercial.

Categorias: Comercial y ventas.

Departamento: Comercial.

Número de vacantes: 3.

Descripción de la oferta: Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar una carrera profesional.
Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la conpañia con mayor potencial crecimiento en España, iniciando una atractiva carrera de ventas.
Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector.
Desarrolo de carrera profesional.
Formación a cargo de la empresa.
Trabajo en equipo.
Incentivos comerciales, premios, viajes....

Requisitos

Estudios mínimos: Educación secundaria obligatoria.

Experiencia mínima: No requerida.

Requisitos Mínimos: Capacidad de comunicación y organización.
Aptitud para establecer relaciones comerciales.
Experiencia y/o disposición para trabajar por objetivos.
Ambición de desarrollo económico y profesional.
Mayores de 25 años.

Contrato

Tipo de contrato: Contrato mercantil.

Duración: Indifinido.

Jornada laboral: Completa.

Salario:

Salario: 18000-24000 euros.

Comisiones e incentivos: 2% sobre ventas.


Para cualquier aclaración no dude en llamar al 662-055627, sin otro particular reciba un cordial saludo.

viernes, 16 de septiembre de 2011

OFERTA DE EMPREGO


O Concello de O Vicedo presentou na oficina de emprego de Viveiro unha oferta de traballo para un MESTRE ESPECIALIZADO EN EDUCACIÓN INFANTIL, para o Punto de atención á infancia municipal, subvencionado por "Programas de cooperación" da Consellería de Traballo e Benestar.

Requisito imprescindible estar desempregado, inscrito na oficina de emprego e ser convocado pola antedita oficina.


Máis información contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura.

martes, 13 de septiembre de 2011

PROBAS AVALIACIÓN COMPETENCIAS CLAVE

Está aberto o prazo de inscrición, ata o próximo día 28 de setembro, para asistir ás probas de avaliación en competencias clave para acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.


Para máis información e solicitude pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura de O Vicedo.