jueves, 29 de enero de 2009

PRINCIPAIS AXUDAS A EMPRESAS PRIVADAS CONVOCADAS POLA CONSELLERÍA DE TRABALLO PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES

· Axudas contratación indefinida de mulleres.

· Axudas para a contratación por conta allea de xóvenes menores de 30 anos.

· Axudas a contratación indefinida de parados de larga duración.

· Axudas planes de estabilidade.

· Axudas para a conciliación da vida laboral e familiar.

· Axudas a contratación indefinida de persoas con discapacidade

PRINCIPAIS AXUDAS A EMPRENDEDORES CONVOCADAS POLA CONSELLERÍA DE TRABALLO

* Programa de promoción do emprego autónomo
Axuda dirixida a persoas desempregadas que se constitúan como traballadores/-as autónomas e creen o seu propio posto de traballo por conta propia.

* Capitalización da prestación por desemprego
Posibilidade de percibir a prestación por desemprego nun pago único para aquelas persoas que se constitúan como traballadores autónomos

* Programa de fomento das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E)
O obxectivo deste programa é a xeración de emprego estable de mozos e mulleres a través da dinamización e o apoio ao desenvolvemento de novas iniciativas empresariais.

* Programa de apoio ás iniciativas locais de emprego (ILES)
O obxecto deste programa é o fomento e a promoción da creación de empresas innovadoras, económica e financieramente viables, que xeren emprego estable no ámbito local.

OFERTAS DE EMPREGO

Seleccionamos COCIÑEIRO/A, CAMAREIRO/A E RECEPCIONISTA. Incorporación inmediata interesados/as. Tlf.: 982585066.

Importante medio de comunicación precisa comercial para a Mariña Lucense. Interesados remitir currículum vitae e foto recente indicando a referencia do posto PRO-Marluc ó Apdo. 119 de La Coruña rrhh@lavoz.es

lunes, 5 de enero de 2009

OFERTAS DE EMPREGOEmpresa constructora precisa incorporar para as súas obras nas comarcas de Ferrol e a Mariña Lucense necesita ADMINISTRATIVO DE OBRA. Requírese diplomatura en ciencias empresariais, experiencia de 2 anos en posto similar, habituados a traballar en soportes Erp, dominio do novo PGC e do paquete office e capacidade e organización do traballo. Ofrécese: retribución a convir, incorporación inmediata e confidencialidade no proceso de selección. Interesados enviar currículum vitae e fotografía recente a dirección de correo electrónico: curriculum@mundo-r.com o apartado de correos 4.106 de A Coruña, indicando no sobre “Departamento de Recursos Humanos. Ref.: Admvo-Contabilidad”.