martes, 24 de agosto de 2021

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (29 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (29 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 16 de setembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición é desde o día 25 de agosto de 2021 e ata o 03 de setembro de 2021 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 07 de setembro de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Oferta emprego: peón recollida delixo

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  PEÓN RECOLLIDA DE LIXO, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de recollida de lixo do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 16 de setembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición iniciase o próximo día 25 de agosto
 e remata o 03 de setembro de 2021 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 7 de setembro de 2021, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 23 de agosto de 2021

Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 09 de  setembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición é desde o día 24 de agosto ata o 2 de setembro de 2021 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 06 de setembro de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  (no apartado de taboleiro de anuncios, pinchar no símbolo + para ver tódalas publicacións)

viernes, 20 de agosto de 2021

miércoles, 18 de agosto de 2021

AXUDAS RELACIONADAS COAS FÓRMULAS DE ECONOMÍA SOCIAL

No DOG de hoxe 18/08/2021, publicase:   

· BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE APOIO á RECUPERACIóN DE NEGOCIOS EN CRISE ou sen remuda xeracional mediante fórmulas de economía social e se procede a súa convocatoria para os anos 2021 e 2022

  · Bases reguladoras das subvencións para o APOIO á CONSOLIDACIóN DAS ENTIDADES DA ECONOMíA SOCIAL DE GALICIA BONO CONSOLIDA ECONOMíA SOCIAL, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022

AXUDAS DOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO A PROXECTOS DE INVESTIMENTO PRODUTIVOS E NON PRODUTIVOS

No DOG do 17 de agosto saíu publicada a ORDE de 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo EDPL, aprobadas aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro, para o desenvolvemento das zonas de pesca 2014-2020.

Unha nova orde de axudas para proxectos naqueles GALP que teñen orzamento dispoñible nos obxectivos estratéxicos do plan financeiro do programa de axudas da EDLP.

Máis información: 

https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal/orde-de-3-de-agosto-de-2021-pola-que-se-establecen-as-bases-reguladoras-para-a

martes, 17 de agosto de 2021

CONVOCATORIA CURSOS CELGA

 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade: RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de línguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para certificados de lingua galega Celga  que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.DOGA 13/08/2021.

 OBXECTO: Convocar cursos de linguaxe administrativa e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de língua galega (Celga) pero NON se obtén o certificado CELGA por facer o curso. 

REQUISITOS PARA OS CURSOS DO CELGA: Ser maior de 16 anos ou cumprilos no ano 2021.

 PRAZO de solicitude: do 1 ao 10 de setembro de 2021 para os curso do primeiro cuadrimestre e do 4 ao 14 de xaneiro de 2022 para os cursos do segundo cuadrimestre.  

 Podes solicitar máis información contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local deste concello.

miércoles, 11 de agosto de 2021

OFERTA EMPLEO LIMPIADOR/A

 ACCIONA selecciona, para su división de servicios, un/a limpiador/a.

 FUNCIONES: Limpieza de oficinas, aseos, zonas comunes, etc.

CONDICIONES:
-Contrato temporal por suplencia médica
-Jornada: Parcial 3 HS/S
-Horario: Martes y Jueves (1, 5 HORAS LOS MARTES Y 1,5 HS LOS JUEVES) (se podrá realizar en cualquier horario)
-Ubicación: O Vicedo (Lugo)
-Salario: según convenio Lilmpieza Lugo.

REQUISITOS

 

-Residencia en O Vicedo o alrededores.

- Coche propio para acceder al centro de trabajo.

- Posibilidad de incorporación inmediata.

 

** Interesados/as, enviar Cv a la siguiente dirección: almudena.martinez.sanchez@acciona.com (asunto:oferta limpieza O Vicedo) o llamar en horario de mañana al tl: 607332864 **

martes, 10 de agosto de 2021

Programa de asesoramento a empresas

 Dende o GDR Terras de Miranda po

O GDR Terras de Miranda, lanza a convocatoria dun programa de asesoramento
a *empresas
turísticas e agroalimentarias*

As empresas beneficiarias recibirán unha diagnose detallada coas súas
debilidades, fortalezas, ameazas, oportunidades e áreas de mellora, con
especial foco no ámbito da comunicación dixital. Tamén recibirán un
asesoramento individualizado para a implantación das melloras identificadas
e un seguimento da implantación das mesmas.

Os interesados e interesadas deben cumprimentar un formulario de
preinscrición dispoñible na seguinte ligazón:
https://tinyurl.com/PreinscricionTerras

O período de preinscrición comprende do *5 de agosto de 2021 ao 16 de
agosto* de 2021.

As bases da convocatoria están dispoñibles en
https://tinyurl.com/TerrasdeMiranda

miércoles, 4 de agosto de 2021

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE. ORDE do 20 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través dos Programas I e II, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento TR341D e TR349F).

 

Dous tipos de axuda compatibles:

a)      Programa I: promoción do emprego autónomo TR341D, axuda económica de 2.000 a 10.000 euros dependendo da condición. Para altas no RETA DO 1 DE OUTUBRO DE 2020 ATA O 30 DE SETEMBRO DE 2021 INCLUIDOS. Prazo de presentación: do 5 de agosto ata 30 de setembro 2021 (condicionada a existencia de crédito). Documentación: anexos da orde, alta no censo (modelo 036 ou 037), docuemntación acreditativa do colectivo polo cual se opta na axuda, nos casos de emigrante retornado acreditar o nacemento en Galicia e as relación de parentesco asi como certificado de emigrante retornado, no caso de comunidades de bens o sociedades civis documento de creación, declaración responsable de capacidades. Obrigas: manter a alta no RETA 18 meses e a forma xurídica un ano.

b)      Programa II: bono contratación para contratación idefinida inicial e bono de formación para estas contratacións. Para primeira, segunda e terceira contratación indefinida. Prazo: dous meses para contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2020 e o 04 de agosto de 2021; para as demáis contratacións ata o último día do segundo mes seguinte ao que se realice a contratación, e en todo caso co límite do 30 de setembro de 2021. A axuda irá de 4.000 a 22.500 euros dependendo do número de contratacións indefinidas e do colectivo ao que pertenza a persoa contratada. Son compatibles coas bonificacións á Seguridade Social. Obrigas: manter a contratación un mínimo de dous anos.

Destacar:  Por orde de presentación ata esgotamento do crédito.

Para máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou consultar en: https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

martes, 3 de agosto de 2021

AMPLIADO O PRAZO PARA MERCAR COS BONOS ACTIVA COMERCIO DA XUNTA DE GALICIA ATA O DÍA 31 DE OUTUBRO DE 2021

 

 Publícase no Doga de hoxe, 03 de agosto de 2021, a modificación da caducidade dos bonos activa comercio, sendo a data máxima para mercar con eles o 31 de outubro de 2021.