lunes, 29 de diciembre de 2008

OFERTA DE EMPREGO

Empresa distribuidora de maquinaria hostelería e viños, necesita 2 comerciais para a Costa de Lugo. A tempo parcial ou completo. Informes: 610445452.

viernes, 26 de diciembre de 2008

OFERTAS EMPREGO VARIAS

Por nova apertura seleccionan PERSOAL para a Mariña Lucense.Ofrécese soldo fixo e requírese boa prsencia e coche. Concertar entrevista chamando ó 664237204.


Mesón-restaurante en Viveiro necesita chica para cociña e camarero/a. Tlf.: 982561122.

TÉCNICO/A EN SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO para Viveiro. Grao superior en prevención de riscos. Master en seguridade e saúde no traballo. Máis información: https://emprego.xunta.es

DOCENTE DE HABILIDADES SOCIAIS para impartir curso de 30 horas a persoas pertencentes a colectivos en risco de exclusión social. Necesaria titulación na rama Social. http://www.xuventude.net/web/xuventude/empregoprivado

lunes, 22 de diciembre de 2008

OFERTAS EMPREGO

Hixienista dental ou Auxiliar de odontoloxía para clínica dental en A Mariña de Lugo. Tlf.: 620294147