martes, 9 de noviembre de 2010

CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A OBTENCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE

Ata o día 30 de novembro do 2010 está aberto o prazo para inscribirse para os exames das competencias claves dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.
Para poder acceder a determinados cursos convocados pola Consellería de Traballo e Benestar e dirixidos prioritariamente a traballadores desempregados (antiguo plan FIP) é necesario dispoñer dunha determinada titulación que varia segundo o nivel ou superar os exames das probas de competencias clave.
Para máis información, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, con oficina sita na Casa de Cultura.

PLAN RENOVE FIESTRAS

O Instituto Enerxético de Galicia convocou axudas para a renovación das ventanas das fachadas, co fin de acadar melloras significativas na demanda co conseguinte aforro enerxético.
As novas ventanas deberán ter unhas determinadas características, e a subvención non superará o 25% do custo total da obra, máximo 100 euros/m2.
As axudas tramitaranse desde as propias carpinterías metálicas adheridas ó programa. O listado pode consultarse na páxina do INEGA http://www.inega.es
O prazo de solicitude rematará o 29/10/2011 ou ata o esgotamento do crédito.

viernes, 5 de noviembre de 2010

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, por acumulación de tarefas, dunha auxiliar de axuda a domicilio, desde o próximo 9 de novembro ata o 14 de decembro do 2010.
O prazo de presentación de solicitudes remata o próximo día 8, ás 10:00 da mañá.
Para máis información e solicitudes contactar coa Axente de emprego e desenvolvemeto local, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez, con oficina sita na Casa de Cultura.

jueves, 4 de noviembre de 2010

AXUDAS A PARTICULARES PARA A COMPRA DE MOBLES DE MADEIRA E COLCHÓNS

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) convocou axudas para a compra de mobles de madeira para o fogar e colchóns (Plan Remóblate Galicia), sendo o prazo de presentación de solicitudes desde o próximo día 10 de novembro ata o 15 de decembro do 2010, ou ata o esgotamento do crédito.

Estas axudas a fondo perdido a particulares tramitaranse a través dos comercios de mobles adheridos ó programa, e o seu principal obxectivo e incentivar a demanda de mobles.
A inversión mínima son 600 euros, e a axuda do IGAPE un 7% máximo 280 euros, e a parte o establecemento e o fabricante adherido deberán facer un desconto do 8%.

Si lle interesa a adhesión a este programa poderá obter máis información na oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, Manuela Domínguez, sita na Casa de Cultura, ou na páxina web www.igape.es/remoblate