lunes, 1 de marzo de 2021

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar para cubrir vacacións

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (para cubrir vacacións), con data prevista de inicio o 5 de abril de 2021


O prazo de inscrición iniciase o día 2 de marzo e remata o próximo día 11 de marzo de 2021, realizándose o proceso de selección o día 12 de marzo partir das 10:00 horas na casa do concello.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura. https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

miércoles, 24 de febrero de 2021

Proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e (código de procedemento ED534A).DOGA 24/02/2021.

 

Obxecto: convocar a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos correspondente ao ano 2021.

A proba convócase para as modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais. 2. Non obstante poderanse inscribir na proba, e titular pola modalidade de Artes, as persoas que estean en condicións de validar o segundo exercicio.

Requisitos:

a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2021.

b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para efectos académicos.

c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2020/21.

Prazo: entre o 3 e o 10 de marzo de 2021.

Para máis información dirixirse a axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

lunes, 22 de febrero de 2021

Oferta emprego: peón recollida de lixo

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  PEÓN RECOLLIDA DE LIXO, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de recollida de lixo do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 16 de marzo, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición iniciase o próximo día 23 de febreiro
 e remata o 04 de marzo de 2021 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 5 de marzo de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0