viernes, 17 de marzo de 2023

SELECCIÓN DUN ALGUACIL DE SERVIZOS MÚLTIPLES COMO FUNCIONARIO INTERINO

Proximamente publícarase no BOP de Lugo as bases de selección para o nomeamento como funcionario interino dun alguacil de servizos múltiples para cobertura de praza vacante no cadro de persoal do concello do Vicedo. 

O prazo de solicitude é de 10 días hábiles a patir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. Anunciarase de novo  a apertura do prazo de solicitude neste blog.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

Oferta de emprego

 A compañía MGS seguros necesita persoal

Que está buscando:

- Persoa moi coñecida no pobo.

- Idade entre 25-50 anos preferiblemente.

- Con experiencia comercial en calquer sector.

- Contrato mercantil.

Que ofrece:

- Fixo mensual máis variable durante 4 anos, para logo abrir unha oficina na localidade de máis volume de traballo.

- Campañas trimestrais que che axudarán a incrementar os ingresos anteriormente sinalados.

- Plan de formación a cargo da empresa con titor personalizado.

Os/-as interesados/-as contartar con: Pablo Yáñez Ramil, Director comercial MGS Seguros. Enviar curriculum a: pabloyanezramil@mgs.es


Oferta de emprego

 


jueves, 16 de marzo de 2023

Cursos de prevención de riscos laborais

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2023 pola que se convocan os cursos de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais. 

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230316/AnuncioO150-070323-0001_gl.html

martes, 14 de marzo de 2023

Convocatoria de cursos de reciclaxe de socorrismo acuático

RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2023 pola que se convocan cursos de reciclaxe de socorrismo acuático, válidos para a renovación da inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230314/AnuncioO3C2-080323-0001_gl.html

jueves, 9 de marzo de 2023

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (35 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (35 horas/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 27 de marzo de 2023, e por un período de tres meses.

O prazo de inscrición comenza mañá e remata o día 20 de marzo de 2023. Igualmente se presentará oferta na oficina de emprego de Viveiro. A selección realizarase o día 21 de marzo de 2023, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0   

miércoles, 8 de marzo de 2023

Actas selección persoal subvencionado polo programa "Fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2022", da Excma. Deputación Provincial de Lugo

Publicadas no taboleiro de anuncios do concello do Vicedo as  actas da selección dun peón de servizos múltiples, dous peóns de mantemento de zonas naturais e un auxiliar de información turística, dentro do programa: fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2022, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0