miércoles, 17 de julio de 2024

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

 

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición é de cinco días hábiles a contar a partir da publicación das bases, polo tanto, comenza mañá día 18 de xullo de 2024 e remata o día 24 de xullo de 2024. As probas de selección realizaranse o día 30 de xullo de 2024, ás 9:30 horas, na casa consistorial do Concello do Vicedo.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es

viernes, 12 de julio de 2024

CONVOCADAS DISTINTAS AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE VIVENDAS

 

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2024 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2024, con carácter plurianual (código de procedemento VI406E).

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2024 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2024, con carácter plurianual (código de procedemento VI406F).

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2024 pola que se convoca o Programa de axudas á elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2024, con carácter plurianual (código de procedemento VI406G).

Máis información: https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/2024/20240712/Secciones1_gl.html

LISTAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROCESOS DE SELECCIÓN BRIGADA DE INCENDIOS FORESTAIS 2024 (1 XEFE DE BRIGADA, 3 PEÓNS E 1 PEÓN-CONDUTOR)

 

No día de hoxe, 12 de xullo de 2024, aprobáronse as seguintes listas de admitidos/excluÍdos provisionais:

 -3 Peóns para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.

- 1 Peón-condutor para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.

- 1 Xefe para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.

As persoas que aparecen como excluídas, poderán formular alegacións ou correxir, no seu caso, os erros que proceda, no prazo de dous días hábiles a contar a partir de hoxe (sin contar sábados, domingos nin festivos). 

 Por outra banda, nas listas fíxanse as datas, hora e lugar da realización das probas.

Poden consultar as listas e toda a información pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.3


miércoles, 10 de julio de 2024

Listas definitivas admitidos e excluídos das prazas de: auxiliar administrativo de secretaría, axente de emprego e desenvolvemento local e auxiliar administrativo de servizos sociais a xornada parcial, convocadas no proceso de estabilización do emprego temporal, polo sistema de concurso.

 

Publicadas no BOP de Lugo do día 10 de xullo de 2024 e na sede electrónica do Concello do Vicedo,  as listas definitivas de admitidos e excluídos dos procesos de estabilización do emprego temporal, das seguintes prazas, convocadas polo sistema de concurso:

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA (100%), COMO PERSOAL FUNCIONARIO

- AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL, COMO PERSOAL LABORAL FIXO

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS (75%), COMO PERSOAL LABORAL FIXO

Pode consultarse: no BOP de Lugo,  no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace: https://deputacionlugo.gal/gl/node/81318

https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 5 de julio de 2024

Resolución cambio tribunal e nova data selección socorristas 2024

Con data 3 de xullo de 2024 ditouse resolución da Alcaldía modificando a composición do Tribunal designado para a selección de 6 socorristas. Así mesmo fíxase data para unha nova proba o día 8 de xullo de 2024 a partir das 12:30 horas na Casa da Cultura do Vicedo.

Para máis información pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es

miércoles, 3 de julio de 2024

OFERTA DE EMPREGO PERSOAL DE OBRA

Importante empresa da construción de Lalín busca persoal de obra para a provincia de Lugo.

Interesados enviar C.V. a: <mailto:empleotyr@gmail.com> empleotyr@gmail.com  ou poñerse en contacto no número 986787502 ext. 256, 255.
martes, 25 de junio de 2024

Oferta de emprego: limpador/-a para cubrir vacacións

 

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPADOR/-A, para cubrir vacacións, con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 15 de xullo de 2024 e ata o fin da substitución

O prazo de inscrición comeza mañá día 26 de xuño de 2024 e remata o 5 de xullo de 2024. A selección realizarase o día 8 de xullo de 2024, a partir das 11:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es