viernes, 23 de febrero de 2024

Oferta emprego: educador social para o Concello do Vicedo

Publicadas no taboleiro de edictos e na sede electrónica do Concello do Vicedo, as bases para a selección dun/dunha educador social, a xornada completa, con adscrición o departamento de servizos sociais do Concello do Vicedo

O prazo de solicitude será desde o día 26 de febreiro de 2024 ata o día 6 de marzo de 2024, ambos inclusive.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

Anuncio proceso selección auxiliar administrativo GALP A Mariña-Ortegal

 


jueves, 22 de febrero de 2024

Lista admitidos/excluídos definitiva para a selección dun/dunha auxiliar de información turística. Programa Reforzo do emprego 2023, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), pode ver a resolución da alcaldía pola que se aproba a lista de admitidos e excluídos definitiva para a para a selección dun/dunha AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Reforzo do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023", financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Recordámoslles que as proba de selección terán lugar todas elas no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23, o día 6 de marzo de 2024, ás 10:00 horas.

lunes, 19 de febrero de 2024

Lista admitidos/excluídos para a selección dun/dunha auxiliar de información turística. Programa Reforzo do emprego 2023, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), pode ver a resolución da alcaldía pola que se aproba a lista de admitidos e excluídos provisionais para a para a selección dun/dunha AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Reforzo do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023", financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Recordámoslles que as proba de selección terán lugar todas elas no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23, o día 6 de marzo de 2024, ás 10:00 horas.

Segundo se establece na resolución os excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 20 e 21 de febreiro para efectuar as alegacións que estimen oportunas ou corrixir, no seu caso, os erros que proceda.

viernes, 16 de febrero de 2024

Convocatoria de cursos preparatorios dos Celga presenciais e online

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2024, de la Secretaría General de Política Lingüística, por la que se anuncia, con carácter voluntario y gratuito, la convocatoria de cursos de lengua gallega preparatorios de las pruebas para obtener los certificados de lengua gallega Celga 2, Celga 3 y Celga 4.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240216/AnuncioG0655-070224-0003_es.html

jueves, 15 de febrero de 2024

Correccións de erros e modificación de tribunal

Publicadas no día de hoxe modificación no tribunal de selección dun/dunha auxiliar administrativo, a xornada parcial (15 horas/semana) e corrección erros lista provisional elevada a definitiva selección peón servizos múltiples. Programa reforzo do emprego 2023.

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 14 de febrero de 2024

Listas admitidos/excluídos provisional elevada a definitiva para as seleccións de dous peóns de mantemento de zonas naturais e un peón de servizos múltiples. Programa Reforzo do emprego 2023, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), poden verse as resolucións da alcaldía polas que se aproban as listas de admitidos e excluídos provisionais elevadas a definitiva para a para a selección de: DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS e  UN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLESa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Reforzo do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023", financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

As probas de selección terán lugar todas elas no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo,  o día 21 de febreiro de 2024, nas horas que a continuación se indican :

- Para os dous peóns de mantemento de zonas naturais, ás 10:00 horas.

- Para o posto de peón de servizos múltiples, ás 11:00 horas.