lunes, 10 de junio de 2024

Ofertas de emprego: tres vixiantes de espazos naturais. Programa: "Reforzo do Emprego do Plan Deputación de Cooperación cos concellos 2024", financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Publicadas no taboleiro de edictos, na sede electrónica do Concello do Vicedo e na páxina web da Deputación Provincial de Lugo, as bases para a selección de TRES VIXIANTES DE ESPAZOS NATURAIS, dentro do programa: "Reforzo do Emprego do Plan Deputación de Cooperación cos concellos 2024", financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo.

O prazo de solicitude comeza o próximo luns 12 de xuño e remata o día 18 de xuño de 2024.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 https://www.deputacionlugo.gal

jueves, 6 de junio de 2024

Oferta emprego: animador/-a sociocultural para a tempada de verán 2024

 

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha ANIMADOR/-A SOCIOCULTURAL, a xornada completa, durante a tempada de verán/2024 (3 meses), con adscrición ao Centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade do Concello do Vicedo.

O prazo de presentación de solicitudes iniciase o día 10 de xuño e  remata o próximo día 18 de xuño. Realizándose o proceso de selección o día 20 de xuño, a partir das 11:00 h. na Casa da Cultura do Concello do Vicedo.

 

Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local. Tamén no seguinte enlace pode consultar bases e descargar os modelos de solicutude: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/

jueves, 16 de mayo de 2024

RECORDATORIO: VISITA OFICINA MÓBIL ACELERA PEMES

Recordamos que o  día 20 de maio de 2024, contaremos coa presenza da Oficina Móbil do programa Acelera Peme, posto en marcha pola Deputación de Lugo, na Explanada do Porto, ás 10:30 horas.

Se eres autónomo, ou propietario dunha Peme precisas de impulsar a dixitalización do teu negocio, achégate á Oficina Móbil Acelera Peme. Alí, contarás có asesoramento dos dinamizadores dixitais, podendo programar as citas presenciais ou telemáticas que precises para unha consulta individualizada.martes, 14 de mayo de 2024

Oferta de emprego: catro peóns de protección do ambiente e espazos naturais para a tempada de verán 2024

 

Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello as bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 4 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS, a xornada completa, sendo a data de inicio o 17 de xuño e a de finalización o 16 de setembro de 2024.


O prazo de solicitude será de 10 días hábiles a contar a partir do día seguinte ao de publicación das presentes bases. A proba de selección realizarase o día 31 de maio de 2024, ás 10:00 horas na Centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade de O Vicedo (Casa Cultura).

 

 Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchando no seguinte enlace: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 9 de mayo de 2024

AXUDAS PARA IMPLATACIÓN DE MEDIDAS PARA CUMPRIR COS CRITERIOS ASG NAS PEMES GALEGAS (DOG 08-05-2024)

 

Resolución do 26 de abril de 2024 pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas á implantación de medidas para o avance no cumprimento de criterios ambientais, sociais e de gobernanza (ASG) nas pemes galegas para o ano 2024, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG300F)

 

· PROCEDEMENTO: concorrencia non competitiva ata o esgotamento do crédito (resolven segundo a orde determinada en función da data de presentación da documentación completa).

 

· OBXETO: a posta en marcha de proxectos para o desenvolvemento e mellora de factores ASG (ambientais, sociais e de gobernanza) nas pemes, cuxa finalidade sexa o desenvolvemento e implantación de solucións avanzadas para a produción, transporte e distribución de materias primas, compoñentes, semielaborados e produtos finais, acadando reducións e aforros na utilización de recursos naturais, auga e enerxía e diminucións na xeración de refugallos, subprodutos ou desperdicios, coa tendencia de converter os refugallos en recursos de uso en outros procesos produtivos; e tamén aquelas actuacións dirixidas a desenvolver a responsabilidade social empresarial e avanzar nos mellores modelos de gobernanza nas organización.

 

·BENEFICIARIOS: pequenas e medianas empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, incluídos empresarios autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia a realizar o proxecto.

 

· PRAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes, que en ningún caso será inferior a un mes, desde o día 9 de maio de 2024 as 8.00 horas e ata as 14.00 horas do día 15 de setembro de 2024, agás que antes desa data se produza o suposto de esgotamento do crédito.

 

Para máis información pinche no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog ou diríxase á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

martes, 7 de mayo de 2024

PROGRAMA GRATUITO PARA EMPRESAS RELACIONADO COA DIXITALIZACIÓN

 

 O día, 20 de maio de 2024, contaremos coa presenza da Oficina Móbil do programa Acelera Peme, posto en marcha pola Deputación de Lugo, na Explanada do Porto, ás 10:30 horas.

Se eres autónomo, ou propietario dunha Peme precisas de impulsar a dixitalización do teu negocio, achégate á Oficina Móbil Acelera Peme. Alí, contarás có asesoramento dos dinamizadores dixitais, podendo programar as citas presenciais ou telemáticas que precises para unha consulta individualizada.
lunes, 29 de abril de 2024

DATAS PROBAS CELGA 2024

 

Datas: 

Celga 4

Santiago de Compostela e Ponferrada

18 de maio de 2024: persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T e U.

19 de maio de 2024: persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F e G.

 

Celga 3

Santiago de Compostela e Ponferrada

25 de maio de 2024: para todas as persoas admitidas.

Celga 2

Santiago de Compostela e Ponferrada

26 de maio de 2024: para todas as persoas admitidas.

Celga 1

Santiago de Compostela

1 de xuño de 2024: para todas as persoas admitidas.

Lugar de realización:

En Santiago: IES Antonio Fraguas (Celgas 4, 3 e 2) e EGAP (Celga 1).

En Ponferrada: Escola Oficial de Idiomas (Celgas 4, 3 e 2)

Hora: ás 9.00 horas.

*A proba oral realizarase o mesmo día que a proba escrita.

Máis información no DOG do 29 de abril de 2024:https://www.xunta.gal/dog ou dirixirse á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.