martes, 28 de febrero de 2023

Subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal para o ano 2023

ORDE do 23 de febreiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para  a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede  a súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300C).

Obxecto: subvencións para  a implantación e impulso da estratexia dixital e modernización dos sectores comerciais e artesanais.

Beneficiarios:

-      Comerciantes retallistas con domicilio social radique en Galicia, que non sexan recoñecidos como grande establecemento e que cumpran cos requisitos para exercer a actividade. Que tendo a condición de PEME, teñan un número de empregados/as igual ou inferior a 20, incluídas as persoas en situación de autoemprego. Que estean dados de alta na nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionen no anexo II e III. No caso de que a actividade principal sexa unha actividade das epígrafes relacionadas no anexo III, debera estar dado de alta nalgunha actividade comercial relacionada co anexo II.  Que desenvolva a súa actividade nun establecemento cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE

-      Obradoiros artesáns que estean escritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. En caso de novos obradoiros, poderán solicitar a inscrición no dito rexistro ata o último día do prazo establecido para a presentación de solicitudes.

Solicitudes: estas solicitudes serán presentadas obrigatoriamente por medios electrónicos.

Actuacións subvencionables e importe máximo sen IVE:

1.       Liña de dixitalización comercial, subvención será do 80% tendo en conta en todo caso as inversións máximas subvencionables en función das actuacións e número de empregados. Inclúe implantación e actualización de páxina web con venda e sen venda en liña, mantemento de páxinas web, hardware e lector de códigos de barras, etc.

 2.       Liña de modernización comercial en obradoiros e comerciantes retallistas con tenda física. Non pode ser de segunda man e inclúe: maquinaria, ferramentas ou equipamentos auxiliares de fabricación externa cualificada que teñan relación directa coa actividade ou que melloren o deseño ou a calidade do produto final.

Non son subvencionables: ordenadores, teléfonos móbiles, televisores, reprodutores de son e imaxe, TPV (agás os establecidos no módulo I); compra de máquinas propias de proceso industrial; compra de máquinas e instrumentos para servizos profesionais; adquisición de mobiliario ou gastos relacionados co acondicionamento ou uso do establecemento comercial ou taller artesanal, materias primas para actividades artesanal; investimentos non relacionados coa realización da actuación subvencionable.

Cuantía da axuda: será do 80%. Inversión máxima subvencionable 7.000 euros, IVE excluído.

Prazo presentación de solicitudes: do 01/03/2023 00:00 ata o 28/03/2023, ás 23:59 horas

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal o pinchando nos seguintes enlaces: 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300C 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230228/AnuncioV0653-151222-0008_es.html


Listas admitidos/excluídos definitiva para as seleccións de dous peóns de mantemento de zonas naturais, un peón de servizos múltiples e un auxiliar de información turística. Programa Fomento do emprego 2022, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), poden verse as resolucións da alcaldía polas que se aproban as listas de admitidos e excluídos definitiva para a para a selección de: DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS,  UN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES E UN AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022", financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Recordámoslles que as probas de selección terán lugar todas elas no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23, nas datas e horas que a continuación se indican :

- Para o posto de auxiliar de información turística, o día 7 de marzo de 2023, ás 10:00 horas. 

- Para o posto de peón de servizos múltiples o día 6 de marzo de 2023, ás 10:00 horas.

- Para os dous peóns de mantemento de zonas naturais será ese mesmo día 6 de marzo de 2023, ás 11:00 horas.

lunes, 27 de febrero de 2023

Oferta empleo: peones forestales y capataces

Consultora TRAINEE busca personal para empresa que se dedica a la utilización de materias primas de origen biológico, renovable y autóctono. Con esos productos naturales fabrican celulosa.

Puestos para contratar:

1.     * Peones forestales

2.     * Capataces que tengan formación para uso de tractor y maquinaria forestal

Sería un contrato indefinido de 1400 euros brutos al mes y realizarían funciones propias del puesto, desde aplicar troncos hasta los que dispongan de conocimientos uso de tractor y maquinaria propia del puestos.

El trabajo se desempeñaría en la zona del trabajador pero por obra es posible que tengan que viajar (la empresa cubriría tanto el desplazamiento como dietas y hospedaje).

Sería para marzo.

Interesados/-as enviar currículum vitae a la siguiente dirección de e-mail: coruna@gigroup.com 

jueves, 23 de febrero de 2023

Listas admitidos/excluídos para as seleccións de dous peóns de mantemento de zonas naturais, un peón de servizos múltiples e un auxiliar de información turística. Programa Fomento do emprego 2022, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), poden verse as resolucións da alcaldia polas que se aproban as listas de admitidos e excluídos provisionais para a para a selección de: DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS,  UN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES E UN AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022", financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Recordámoslles que as probas de selección terán lugar todas elas no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23, nas datas e horas que a continuación se indican :

- Para o posto de auxiliar de información turística, o día 7 de marzo de 2023, ás 10:00 horas. 

- Para o posto de peón de servizos múltiples o día 6 de marzo de 2023, ás 10:00 horas.

- Para os dous peóns de mantemento de zonas naturais será ese mesmo día 6 de marzo de 2023, ás 11:00 horas.

Segundo se establece na resolución os excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 24 e 27 de febreiro para efectuar as alegacións que estimen oportunas ou corrixir, no seu caso, os erros que proceda.

martes, 21 de febrero de 2023

WEBINAR SOBRE CIBERSEGURIDAD EN LAS PYMES, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES

El próximo martes 28 de febrero a las 12.00hs desde la Oficina Acelera Pyme Rural Asime Lugo organizan un webinar con el título Puntos clave para la ciberseguridad de tu pyme. En el webinar hablarán con la empresa TCI Galicia, especialistas en la materia. Toda la información sobre el evento aquí. Inscripción a través de este formulario.

 El webinar, así como todas las actividades del OAPR son en beneficio de pymes, autónomos y emprendedores y siempre de forma gratuita. 

viernes, 17 de febrero de 2023

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (30 h./semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (30h./semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 16 de marzo de 2023 e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza o día 20 de febreiro de 2023 e remata o día 01 de marzo de 2023. As probas de selección realizaranse o día 2 de marzo de 2023, ás 10:00 horas, na casa consistorial do Concello do Vicedo.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

Lista admitidos e excluidos provisional elevada a definitiva para a selección dun/dunha auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Está exposta no taboleiro de edictos da Corporación e na sede electrónica do Concello do Vicedo, a lista de admitidos e excluidos provisional, elevada a definitiva por non haber candidatos/-as excluídas,  para a contratación, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 09 de marzo de 2023.

A  proba realizarase o día 23 de febreiro de 2023, ás 10:00 horas, na casa consistorial do Concello do Vicedo.

Pinche aquí para consultala lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +)  

jueves, 16 de febrero de 2023

TALLER DE MUSICOTERAPIA LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro socio-cultural, xuvenil e da terceira idade do Vicedo


DATA E HORA: 10/03/2023, de 10:00 a 14:00 h.

ORGANIZADO POLO CONCELLO DO VICEDO XUNTO COA CONSELLERÍA DE SANIDADE. ESCOLA GALEGA DE CIDADÁNS.

PARA INSCRIBIRSE PODEN CONTACTAR COA AEDL DO CONCELLO DO VICEDO OU FACELO DIRECTAMENTE NO SEGUINTE ENLACE:https://extranet.sergas.es/feweb/FEWEB/ListadoActividadesCidadans.aspx?IdPaxina=70512&idioma=ga 

miércoles, 15 de febrero de 2023

Cursos prevención de riscos laborais

RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2023 pola que se convocan os cursos de prevención de riscos laborais nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230216/AnuncioO150-080223-0001_gl.html

martes, 14 de febrero de 2023

CONVOCADAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL PARA MAIORES DE VINTE ANOS.

Obxecto: convocar a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos. 

Código de procedemento ED534A.

Requisitos: ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2023; non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente a efectos académicos; e non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2022/23.

Modalidades: a proba convócase para as modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.

Prazo de solicitude: entre o 6 e o 15 de marzo de 2023.

* Poderán inscribirse nos dous exercicios que integran a proba ou nun deles.

Data e lugar da proba: día 28 de abril de 2023 no IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.

Para máis información https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230214/AnuncioG0655-030223-0002_gl.html

lunes, 13 de febrero de 2023

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA PARA MAIORES DE DEZAOITO ANOS

Obxecto: convocar as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria para maiores de dezaoito anos.

Código de procedemento ED540A.

Requisitos: ter feitos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba; non ter o título de graduado en educación secundaria; non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2022/23 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria, nin nas de formación profesional básica.

* O alumnado matriculado durante o curso 2022/23 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse sempre que solicite a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre; se teñen ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria.

Prazo de solicitude:

– Convocatoria de maio: 6 de marzo ao 16 de marzo de 2023, ambos os dous incluídos.

– Convocatoria de setembro: 3 de xullo ao 10 de xullo de 2023, ambos os dous incluídos.

Datas das probas:

- 19 de maio de 2023.

- 1 de setembro de 2023.

 Para máis información https://www.xunta.gal/dog

viernes, 10 de febrero de 2023

CONVOCATORIA DE CURSOS PARA A PREPARACIÓN DAS PROBAS CELGA PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA

RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello ou pinchando no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230210/AnuncioG0655-010223-0001_gl.htmlConvocatoria de axudas á cooperativas e sociedades laborais.

Orde do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento TR802G e TR802J).

Entidades beneficiarias: as cooperativas e sociedades laborais, para o programa I, e as persoas desempregadas, socias ou traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais ou doutras empresas que se transformen nestas, para o programa II.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230210/AnuncioG0656-160123-0008_gl.html

jueves, 9 de febrero de 2023

Oferta de empleo para trabajar en la compaña de la caballa

La empresa de trabajo temporal EUROFIRMS informa de la existencia de vacantes a cubrir de cara a la campaña de la caballa. 

Los puestos son para una empresa de pescado en Fazouro y san Ciprián en donde se realizarán tareas diversas como trabajos en cadena, embalaje, fileteado de pescado, colocación de cajas, hielo etc. 

Los contratos se realizarán de cara el mes de marzo, más o menos, ya que depende un poco de cuando se inicie la campaña. Los horarios suelen ser de 06:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 o de 22:00 a 06:00 (eso en campaña pero por esta época se pueden ver modificados). La duración no se sabe, será mientras exista carga de trabajo.

No es necesaria experiencia pero si ganas, interés y responsabilidad.

Interesados/-as enviar currículum vitae a: viveiro@eurofirms.com


Ofertas de emprego: dous peóns de mantemento de zonas naturais, un peón de servizos múltiples e un auxiliar de información turística. Programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

No BOP de Lugo de hoxe día 09/02/2023 publícase a convocatoria para a selección dun/dunha DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS,  dun/dunha PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES e dun/dunha AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

O prazo de solicitude é de 10 días naturais a contar a partir do día seguinte ó da publicación: polo tanto queda aberto desde mañá día 10 de febreiro de 2023 ata o día 20 de febreiro de 2023 (por ser inhábil o décimo día do prazo).

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 8 de febrero de 2023

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Está exposto o anuncio publicado no BOP de Lugo de data 08/02/2023 e as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 09 de marzo de 2023.

O prazo de inscrición comenza ao día seguinte da publicación do antedito anuncio e por un período de oito días naturais. 

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

martes, 7 de febrero de 2023

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VIVENDA EN CONCELLOS CON POBOACIÓN IGUAL OU INFERIOR A 10.000 HABITANTES PARA O ANO 2023

 ¿QUEN PODE SOLICITAR?

-          Posuír a nacionalidade española, ou ter a residencia legal en España.

-          Ter menos de 35 anos, incluida a idade de 35 anos, no momento de solicitar a axuda ou no momento da suscripción do contrato ou escritura de compravenda, si é anterior ao 07/02/2023 (data de publicación desta convocatoria).

-          Que os ingresos anuais das pesoas que compoñen a unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM, catro ou cinco vences o IPREM si  existen persoas discapacidadas na unidade de convivencia e segundo o estipulado na orde da convocatoria.

-          Ter subscrito ( a partir do 15 de novembro do 2022) ou estar en condicións de subscribir un contrato de adquisición dunha vivenda (como máximo a 30 de novembro de 2023), sempre e cando:

1.       O prezo de adquisición da vivenda sexa igual ou inferior a 120.000 eruos.

2.       Que se trate dunha vivenda construida (nova ou usada)

3.       Que a vivenda esté situada nun concello de Galicia con menos de 10.000 habitantes.

-          Que as persoas integrantes da unidade de convivencia estean empadroadas na vivenda adquirida no momento de presentar a solicitude si a adquisición foi anterior a convocatoria destas axudas.

-          Atoparse ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas, coa seguridade social.

-          Non estar incurso nalgunha das circunstancias previstas da lei para poder ser beneficiarios de subvencións.

-          Que nin a persoa solicitante nin calquera das persoas integrantes da súa unidade de convivencia sexan propietarias ou usufructuarias dalgunha vivenda, salvo en determinadas excepcións marcadas na orde.

-          No suposto de adquisión por máis dunha persoa, cada un dos propietarios deberá cumplir os requisitos anteriores para poder ser beneficiarios da axuda, e cada unha delas deberá presentar unha solicitude.

-          Poden volver a solicitar as persoas que presentaran solicitude de subvención en 2022, ao abeiro da Resolución do 1 de agosto de 2022, e que lles fose denegada por falta de crédito.

CONTÍA DAS AXUDAS: ata 10.800 euros por vivenda co límite do 20% do precio da vivenda sin incluir outros gastos ou impostos relacionados coa adquisición. Cando a adquisición da propiedade se realiza por máis dunha persoa, poderán ser beneficiarios tódolos compradores pola parte proporcional, sempre que cumpran coas condicións estipuladas nesta orde.

OBRIGAS:

-          Compromiso de que a vivenda vai constituír a residencia habitual e permanente por un prazo de polo menos, cinco anos, contados desde a data de formalización da escritura pública de compravenda.

-          Compromiso de ocupar a vivenda no prazo máximo de tres meses, contados desde a súa adquisición.

PRAZO SOLICITUDE:  Ata o 31 de outubro  do 2023, ou ata o esgotamento de crédito si este se producise antes de finalización do prazo de solicitude.

Máis información e solicitudes: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchar no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230207/AnuncioC3Q2-160123-0004_gl.html

lunes, 6 de febrero de 2023

Modificación convocatoria axudas eficiencia enerxética en empresas turísticas

RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2023 pola que se modifica a Resolución do 25 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas, incluído no Plan de modernización e competitividade do sector turístico do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria por anticipado de gasto para o ano 2023 (código de procedemento TU986B).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230207/AnuncioG0256-010223-0001_gl.html

viernes, 3 de febrero de 2023

AXUDAS A PERSAOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS PARA CONTRATACIÓN E FORMACIÓN


PROGRAMA AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS 2023 (DOG 03/02/2023)

 

ORDE do 10 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR349F).

 · PROCEDEMENTO: concorrencia non competitiva ata o esgotamento do crédito (resolven segundo a orde determinada en función da data de presentación da documentación completa).

 

· OBXETO: favorecer a creación de novos empregos estables e contribuír ao crecementos de pequenas unidades produtivas, a través da concesión dunha contía fixa que contribúa a que as persoas autónomas fagan fronte á contratación de persoas traballadoras.

 

· AXUDAS: o programa recolle dous tipos de axudas, compatibles entre sí:

-   Bono de contratación: subvención para a contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

-      Bono de formación (opcional): subvención para levar a cabo accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras cuxos contratos se subvencionan por medio desta orden, para melloras os seus coñecementos e as habilidades relacionadas co posto de traballo.

 

· BENEFICIARIOS: As persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia, pola primeira, segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido.

 

· SOLICITUDE:

-      Presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Deberán presentarse ante a xefatura territorial onde a persoa solicitante teña o domicilio fiscal.

-      No caso de presentarse a solicitude de xeito presencial será requirida para a emenda; considerarase como data de presentación aquela na que se realiza dita emenda.

-      O prazo iníciase o 04/02/2023 e remata o 29/09/2023.


Para máis información pinche no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog   ou diríxase á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.


Ofertas de emprego varias. Programa fomento do emprego 2022, financiado pola Excma. Deputación Provincial de LUgo

Están aprobadas e expostas as bases para a contratación laboral temporal, dun/dunha AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, de DOUS PEÓNS MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS e dun PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES, a xornada completa, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo. 

Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscripción será de 10 días naturais contados a partir de dita publicación.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 1 de febrero de 2023

AXUDAS DE PRÉSTAMOS DIRECTOS A EMPRESAS DO IGAPE

RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2023 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408B).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230131/AnuncioO92-090123-0003_gl.html