martes, 29 de abril de 2014

AXUDAS A EMPRESAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE PERSOAS NOVAS

A Consellería de Traballo e Benestar convoca axudas a empresas que firmen acordos de colaboración co Servizo Público de Emprego para que xóvenes titulados e desempregados, con idades comprendidas entre  18 e 25 anos, con experiencia non superior a tres meses, podan realizar prácticas en empresas. 

Subvencionase a cuantía da bolsa que perciben as persoas que realizan as prácticas, e que como mínimo será: do  80% do IPREM si as prácticas teñen unha duración de catro horas diarias e do 100% do IPREM si teñen unha duración superior a esas catro horas diarias.

O prazo de solicitude finaliza o 15 de novembro de 2014.

Para máis información poden dirixirse a oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local deste concello, sita na Casa da Cultura, ou pinche no seguinte enlace:

http://traballo.xunta.es/axudas-e-subvencions?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_N7Md&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_N7Md_content=%2Fopencms%2FTraballo%2FContidos%2FAxudas%2Faxuda_0092.html&category=Tipos_enumerados/Tipo_Axuda/Estado/En_Prazo/

lunes, 28 de abril de 2014

VII RUTA DE PINCHOS
OBRADOIRO DE AXILIADE MENTAL E MEMORIA


OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun EDUCADOR FAMILIAR, a media xornada, con adscrición o departamento de servizos sociais do concello de O Vicedo.
Requisitos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: graduado/diplomado en educación social ou traballo social, licenciado en psicoloxía, pedagoxía e psicopedagoxía.
No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación.
-Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 18 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores, de ser o caso, á data de inicio do contrato, sin ter en conta para o cómputo anterior o tempo transcurrido entre o 31 de agosto de 2011 e o 31 de decembro do 2012. Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, a os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.
 
O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata as 9:30 horas do día 7 de maio de 2014, realizándose a proba de selección ese mismo día a partir das 10:00 horas na Casa Consistorial.
Para máis información e inscricións: pasar pola oficina de técnico de emprego, Manuela Domínguez, sita na Casa da Cultura.

jueves, 24 de abril de 2014

A DEPUTACIÓN OFRECE A PEMES E AUTÓNOMOS ASESORAMENTO GRATUITO PARA A MELLORA DA COMPETITIVIDADE


A Deputación abre este mércores o prazo de solicitude dun innovador programa na provincia gratuíto en impulso de 300 autónomos e microempresas lucenses. É unha iniciativa conxunta coa Escola de Organización Industrial, que inclúe unha diagnose das necesidades e oportunidades dos negocios, a elaboración dun plan de mellora e asesoramento técnico. Os interesados poden inscribirse dende hoxe e durante 15 días naturais en www.deputacionlugo.org. Máis información na web ou no 982-26-00-08.

O Proxecto de Dinamización de Tecido Empresarial ten como obxectivo mellorar a competitividade de micropemes e autónomos da provincia. Os beneficiados poderán escoller entre os seguintes tipos de asesoramento individualizado por parte dun equipo especializado de profesionais:
- Asesoramento en implantación de novas tecnoloxías: determinarán accións de mellora e proporanse solucións software de negocio. Por exemplo, implantación de infraestruturas de TIC básica ou avanzada; ferramentas de produtividade, facturación, contabilidade, ERP, CRM, Certificado dixital; cursos de formación no ámbito TIC, xestión de fluxos de clientes...
- Asesoramento en xestión comercial: determinaranse novas liñas de actuación na xestión de mercados e clientes. Por exemplo, novas áreas xeográficas e canles de venda, métodos de captación e fidelización de clientes, medios e ferramentas de promoción on-line...
Ambos os dous tipos de asesoramento inclúen accións de mellora encamiñadas a impulsar a estratexia de márketing dixital. Para elo, farase unha completa avaliación das páxinas web (deseño, usabilidade, navegalidade...); do posicionamento nas redes sociais, da reputación online, dos beneficios dun blog, da xeolocalización nas principais plataformas...

Máis información e inscricións, pinche aquí:
http://dinamizate.deputacionlugo.org/contacto/

martes, 22 de abril de 2014

OBRADOIRO ENVELLECEMENTO ACTIVO: CONTROL DAS EMOCIÓNS, O ESTRÉS E A ANSIEDADE


Últimos días para inscribirse no Obradoiro de envellecemento activo que se celebrará o venres 25 de abril

ORGANIZA: Concello de O Vicedo.


COLABORA: Consellería de Sanidade. SERGAS.


Lugar de celebración: Casa da Cultura de O Vicedo.

Data: 25 de abril de 2014.

Horario: 16:30-20:30 horas.

Coste: gratuito.

Obrigatorio inscribirse en: Casa da Cultura. Oficina Axente de emprego e desenvolvemento local. Tlf.: 982590195, ou directamente na seguinte páxina web: http://feweb-fegas.sergas.es/FEWEB/ListadoActividadesCidadans.aspx?IdPaxina=70512&pagina=2&bloq=1.

Obxectivos: Promover o envellecemeento activo e saudable para mellorar a calidade de vida e previr enfermidades. Aprender a xestionar as emocións. Conseguir un manexo adecuado do estrés e da ansiedade. Lograr unha adaptación óptima a cualquier situación de cambio e/o transición vital: xubilación, enfermidade, dó etc.

Programa:
-      Adestramento persoal no ámbito da saúde.
-     Técnicas de autoaxuda.
-       Xestión das emocións e o estrés.

martes, 15 de abril de 2014

AMPLIACIÓN PROGRAMA LEADER A MARIÑA. SUBVENCIÓNS PARA EMPRENDEDORES OU EMPRESARIOS EN ACTIVO


.
 Tras a ampliación de fondos para o programa Leader 2007-2013, o GDR da comarca de A Mariña abre novamente o prazo para a presentación de proxectos que poidan optar a unha axuda deste programa.
A  resolución dos expedientes vai por orde de presentación, polo que, en caso de esgotamento de fondos novamente, os que antes presenten, teñen máis posibilidades de obter axuda.
Os proxectos subvencionables deben encadrarse nalgunha das seguintes vías:
- Dinamización do sector agrario e forestal.
- Mellora ambiental e do contorno rural.
- Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida.
Para máis información ou si necesitan axuda para a presentación das solicitudes poden dirixirse á oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local de O Vicedo, sita na Casa da Cultura, ou directamente as oficinas do GDR en Mondoñedo

jueves, 10 de abril de 2014

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun operario de servizos múltiples, a xornada completa, con adscrición ao Colexio Público de O Vicedo.


O prazo de inscrición remata ás 09:30 horas, do próximo día 23 de abril e a selección realizarase a partir dás 10:00 h. do mesmo día, na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

jueves, 3 de abril de 2014

martes, 1 de abril de 2014

OFERTAS EMPREGO

Ofertas de emprego publicadas na Voz de Galicia do 1 de abril de 2014:

* Necesitanse ELECTRICISTAS NAVAIS para Burela. Máis información en: www.idoneum.com
* En Muras infórmase desde a web www.idoneum.com, que hai unha explotación ganadera que necesita persoa que axude na finca co ganado e outras tarefas agrícolas.
* Convocadas plazas de profesores de Español en centros educativos bilingües de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia e Turquía. As solicitudes deben rexistrarse na sede electrónica http://www.mecd.gob.es. O plazo para presentalas é de 15 días naturais.

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (11 horas/semana), desde o próximo día 10 de abril ata o 09 de xullo de 2014.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 8 de abril, ás 9:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.