jueves, 29 de enero de 2009

PRINCIPAIS AXUDAS A EMPRENDEDORES CONVOCADAS POLA CONSELLERÍA DE TRABALLO

* Programa de promoción do emprego autónomo
Axuda dirixida a persoas desempregadas que se constitúan como traballadores/-as autónomas e creen o seu propio posto de traballo por conta propia.

* Capitalización da prestación por desemprego
Posibilidade de percibir a prestación por desemprego nun pago único para aquelas persoas que se constitúan como traballadores autónomos

* Programa de fomento das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E)
O obxectivo deste programa é a xeración de emprego estable de mozos e mulleres a través da dinamización e o apoio ao desenvolvemento de novas iniciativas empresariais.

* Programa de apoio ás iniciativas locais de emprego (ILES)
O obxecto deste programa é o fomento e a promoción da creación de empresas innovadoras, económica e financieramente viables, que xeren emprego estable no ámbito local.

No hay comentarios: