lunes, 28 de febrero de 2011

AXUDAS A ASOCIACIÓNS E AGRUPACIÓNS DE CIDADÁNS

A Excma. Deputación Provincial de Lugo convocou axudas dirixidas a agrupacións de gandeiros, agrupacións de cidadáns ou asociacións sen ánimo de lucro para a realización de obras que teñan como finalidade última conseguir melloras no medio rural, lugar onde se desenvolve a maior parte dos sectores agrícolas e gandeiros.
As axudas irán dirixidas á realización de pequenas obras de interese xeral para levar a cabo a creación, equipación, e/ou acondiconamento de infraestructuras no medio rural.
A cuantía das axudas non poderá exceder do 75% do importe da actividade subvencionable, e o prazo de solicitude rematará o próximo día 10 de marzo.

No hay comentarios: