martes, 9 de abril de 2013

OFERTA DE EMPREGO


Si pinchas no seguinte enlace do BOP de Lugo poderás consultar unha oferta de traballo da Fundación TIC para a selección de persoal laboral temporal , mediante o sistema selectivo de oposición libre, para a súa participación na actuación “Promoción da Autonomía Persoal dos maiores da provincia” de:


* 1 Profesor/a de Taller  a tempo completo Licenciado/a ou Grao en Psicoloxía

* 1 Profesor/a de Taller a tempo completo Técnico Superior en Administración de Sistemas

Informáticos en Rede ou equivalentes*

* 1 Profesor/a de Taller a tempo completo coa titulación de Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto


http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7919_1.pdf#PAGE=11

No hay comentarios: