martes, 9 de diciembre de 2014

NOVO PROCEDEMENTO RECOÑECEMENTO EXPERIENCIA PROFESIONALConvocar, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, para un total de 1.800 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais de:
 
- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 598 prazas.
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 562 prazas.
- Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 100 prazas.
- Xestión de servizos para o control de organismos nocivos. 50 prazas.
- Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.
- Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 300 prazas.
- Información xuvenil (SSC567_3) : 50 prazas.
- Extinción de incendios e salvamento: 100 prazas.
- Transporte sanitario: 200 prazas.

PRINCIPAIS REQUISITOS:

-Posuír nacionalidade española.
- Ter 20 anos cumpridos no momento da inscrición.
- Ter experiencia laboral ou formación:
* Mínimo 3 anos, con 2.000 horas traballadas nos últimos 10 anos para as unidades de nivel 2 e 3.
* No caso de formación non formal: xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos nas unidades de nivel 2 e 3.
- Non estar matriculados ou cursando simultaneamente un curso de formación profesional inicial ou para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición.
 PRAZOS: Primeiro prazo: 30 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia, ata o 2 de xaneiro de 2014. - Segundo prazo: desde o 15 de febreiro ata o 15 de marzo de 2015, inclusive (só para as cualificacións de: extinción de incendios e salvamento e transporte sanitario)

No hay comentarios: