lunes, 28 de agosto de 2023

Axudas contratación menores 30 anos

ORDE do 9 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras para promover a práctica profesional e a formación en competencias brandas das persoas mozas menores de 30 anos mediante contratos formativos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR353C).

Máis información:

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230824/AnuncioG0656-090823-0001_gl.html  

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353C

No hay comentarios: