martes, 5 de abril de 2022

Axudas para empresas para eficiencia enerxética e para autoemprego das persoas emigrantes retornadas

 RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega, e se procede á súa convocatoria no ano 2022 (código de procedemento PR937A)

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0595-210322-0004_gl.html


RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos, para o ano 2022-2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN417Y).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220405/AnuncioG0474-230322-0002_gl.html


RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría, artístico-recreativas e outros servizos (programa Bono enerxía peme), anualidade 2022 (código de procedemento IN417Z).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220405/AnuncioG0474-010422-0002_gl.html

No hay comentarios: