jueves, 29 de diciembre de 2022

PUBLICACION NO BOP DE LUGO DAS BASES PARA CREACION DUNHA BOLSA DE TECNICOS DE URBANISMO A TEMPO PARCIAL POR PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MERITOS

 

Publicadas no BOP DE LUGO de hoxe día 29 de decembro de 2022 as  BASES PARA CREACION DUNHA BOLSA DE TECNICOS DE URBANISMO A TEMPO PARCIAL POR PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MERITOS.  Pode consultarse: no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles, a contar desde o día siguiente a publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP de Lugo).

No hay comentarios: