miércoles, 29 de noviembre de 2023

PROGRAMA BONO ENERXÍA PARA AUTÓNOMOS E PEMES DO SECTOR SERVIZOS, ANUALIDADE 2024

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria, mediante tramitación anticipada de gasto, do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes do sector servizos (programa Bono enerxía peme), anualidade 2024 (código de procedemento IN417Z).

Máis información:https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN417Z

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231129/AnuncioG0474-141123-0002_gl.html

No hay comentarios: