martes, 12 de abril de 2011

AXUDAS A INICIATIVAS EMPRENDEDORAS E DE EMPREGO (I+E+E)

A Consellería de Traballo convocou axudas para empresas calquera que sexa a súa forma xurídica, non se inclúen persoas físicas, sociedades civís ou comunidades de bens (que xa terían outra axuda específica), que cumpran unhas determinadas condicións:

- que sexan de nova creación.

- que sexan viables técnica, económica e financieramente.

- que xeren emprego estable para persoas desempregadas.

- que sexan promovidas por un máximo de 5 persoas, ningunha delas persoa xurídica.

- que a empresa teña un capital social máximo de 120.202 euros.

- que o 50% do capital social sexa titularidade de promotores desempregados que creen o seu propio posto de traballo.


Tipos de axuda:


1. Subvención á xeración de emprego estable.

2. Subvención financeira.

3. Subvención para asitencia técnica.

4. Subvención para o inicio da actividade.

5. Subvención para a conciliación da vida laboral e persoal dos promotores.


Prazo xeral: 30 de setembro de 2011, pero sempre hai que ter en conta os prazos específicos que na maioría dos casos é un mes desde a contratación. Para os que se deron de alta entre o 01 de xullo de 2010 e o 28 de marzo de 2011, o prazo remata o 29 de abril de 2011.


Máis información:


ou pasando pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local.

No hay comentarios: