martes, 12 de abril de 2011

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DAS PERSOAS TRABALLADORAS

A Consellería de Traballo e Benestar convocou axudas para empresas de todo tipo, incluido autónomos, que realicen determinadas contratacións de traballadores.
Existen tres modalidades de axuda:

1. Contratación indefinida inicial de determinados colectivos.

2. Transformación de contratos temporais en indefinidos.

3. Programa de incentivos á contratación temporal: contratos de interinidade para a sustitución de traballadores en excedencia por coidado de familiares cunha duración mínima de 4 meses e máxima de 3 anos, e a contratación temporal como mínimo por 6 meses de determinados colectivos considerados como de dificil inserción: inmigrantes, drogodependientes rehabilitados, etc.


O prazo de solicitude é un mes desde a contratación, e como máximo ata o 30/09/2011. Para as contratacións realizadas entre o 1 de xullo de 2010 e o 28/03/2011 teñen como prazo máximo de solicitude ata o 28/04/2011.

No hay comentarios: