jueves, 7 de abril de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Estás publicadas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal dun EDUCADOR INFANTIL. Os requisitos para os candidatos son: - Ser español ou cidadán da Unión Europea - Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil. - Ter coñecementos de primeiros auxilios. - Dispoñer do carné de manipulador de alimentos. - Estar vacinado contra a rubéola. - Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto. - Non haber traballado para o concello de O Vicedo, máis de 18 meses nos 30 últimos. O prazo de inscrición finaliza o día 19 de abril ás 12:00 horas.

No hay comentarios: