miércoles, 28 de enero de 2015

AXUDAS DA CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA PARA O RELEVO NO COMERCIO MINORISTA

 Poderán ser beneficiarios destas axudas, os comerciantes minoristas que cumplan como mínimo algunha destos requisitos:
- Desenvolver a actividade comercial en Galicia e, asimesmo, o seu domicilio social e fiscal radique en esta comunidade.
- Ter como mínimo 64 anos cumplidos a data de presentación da solicitude.
- Exercer como titular do comercio, nunha actividade das relacionadas no anexo, de forma ininsterrumpida durante 10 anos.
 - Designar unha persoa para continuar coa actividade, con capacidade legal para exercer o comercio.
- Figurar inscrito no Rexistro Galego de Comercio con anterioridade a finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Fin plazo: 31 de agosto de 2014.

Máis información:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150128/AnuncioCA04-210115-0004_es.pdf

No hay comentarios: