lunes, 26 de enero de 2015

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL TECNICO PARA O PROGRAMA DA DEPUTACIÓN DE FOMENTO DO EMPREGO...

O día 23 de xaneiro a Excma. Deputación de Lugo convoca varias prazas como funicionario interino para prestar servizos como persoal laboral temporal con cargo ao programa denominado: "Programa de fomento do emprego e a economia dos sectores estratéxicos da provincia de Lugo"

- 2 Coordinadores, Grupo A1.
- 3 Xestores de programas, Grupo A2.
-4 Xestpres administrativos, Grupo C1.
- 4 Persoal de apoio, Grupo C2.


Prazo de solicitude: 5  dias habiles contados a partir do 23 de xaneiro.

Mais informacion:

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11406_1.pdf

No hay comentarios: