lunes, 18 de julio de 2016

LISTA PROVISIONAL DE ADMINITOS/EXCLUIDOS PARA A OFERTA DE DOUS EDUCADORES INFANTIS PARA O CURSO 2016/2017

Está exposta desde o día de hoxe, 18 de xullo de 2016, no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica do concello de O Vicedo a lista de admitidos e excluídos provisional para a contratación laboral temporal de dous EDUCADORES INFANTÍS,  para o Punto de atención a infancia.


As persoas que non entreguen neste concello a documentación, é decir que o presenten noutros rexistros habilitados, deberán adelantala por fax  ou correo electrónico dentro do plazo establecido para a subsanación de erros, a parte da súa presentación no rexistro correspondente.

O prazo para subsanar erros é de dous días hábiles, polo tanto comenza mañá día 19 e remata o próximo día 20 de xullo. O día seguinte publicarase a lista definitiva.

Para consultar a lista pinche aquí:
https://concellodovicedo.sedelectronica.es (Apartado de emprego público)

No hay comentarios: