lunes, 12 de diciembre de 2016

RECOPILACION OFERTAS DE EMPREGOSe convoca unha bolsa de formación na área da ciencia económica no sector público.  Escola Galega de Administración Pública. Acreditar ter terminados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2012 e acreditadas a titulación de licenciatura ou grao en economía. Bases e solicitudes publicadas no DOGA 12/12/2016. http://www.xunta.gal/dog

PROVISIÓN TRES POSTOS INTERINOS DE OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES RIBADEO. BOP LUGO 12/12/2016.  bop.deputacionlugo.org

No hay comentarios: