viernes, 9 de diciembre de 2016

RECOPILACIÓN OFERTAS DE EMPREGOPERSONA INTERNA para Ribadeo. Necesitamos traballador/a interno/a en aldea que pertenece a Ribadeo. Coidado a persoa dependiente, tarefas do fogar, coidado finca... Salario a convenir. Contrato oficial, seguridade social, 1 mes de vacacións, 1 día e medio libre por semana. Imprescindible ter carnet de conducir e informes. Teléfono de contacto: 607718547.  EMPREGO A MARIÑA. https://es-es.facebook.com/empleoamarinalucense/


Se busca patrón de bajura URGENTE para puerto de Celeiro que sea responsable y con ganas de trabajar a poder ser con experiencia información por privado. EMPREGO A MARIÑA. https://es-es.facebook.com/empleoamarinalucense/

Ferreter@ Zona Viveiro selecciona para importante empresa ferreter@ con experiencia. INFOJOBS. http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo


Barreiros CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA DUAS PRAZAS DE OFICIAIS DO SERVIZO DE AUGAS MUNICIPAL (PROGRAMA DEPUEMPREGO)
contratación laboral temporal mediante o sistema de concurso, de DOUS (2) postos de traballo de OFICIAL PARA O SERVIZO DE AUGAS MUNICIPAL, ó abeiro do convenio asinado coa Deputación Provincial de Lugo (Programa Depuemprego).
Prazo de presentación de instancias: CINCO DÍAS HÁBILES a contar dende o seguinte ó da publicación deste anuncio (de 9:00 a 14:00 horas, no Rexistro xeral do concello de Barreiros- Rua Vila, 63, 27790, San Cosme de Barreiros), tamen poderán remitirse na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015 segundo o establecido
na base sétima. Bases dos postos de selección: publicadas na páxina
web do concello www.concellodebarreiros.com, no Taboleiro de anuncios do concello e na páxina web da Deputación Provincial de Lugo (Programa Depuemprego). BOP LUGO 09/12/2016.

No hay comentarios: