miércoles, 22 de febrero de 2017

AXUDAS COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
ORDE do 26 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao programa operativo do Fondo Social Europeo, e se convocan para o ano 2017
a) Programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (procede­mento TR802G).
b) Programa II: fomento do acceso á condición de persoa socia (procedemento TR802J).
c) Programa III: impulso de proxectos empresariais colectivos (procedemento TR807D).
    d) Programa IV: intercooperación e integración empresarial (procedemento TR807F).
 Persoas e entidades beneficiarias
Poderanse acoller ás subvencións recollidas nesta orde, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos no correspondente programa de axudas:
- As cooperativas e sociedades laborais para as actuacións previstas nos programas I, III e IV.
    - As persoas desempregadas, socias ou traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais ou doutras empresas que se transformen nestas, para as actuacións previstas no programa II.

Máis información:
http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_N7Md&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_N7Md_content=%2Fopencms%2FTraballo%2FContidos%2FAxudas%2Faxuda_0385.html&category=Tipos_enumerados/Tipo_Axuda/Estado/En_Prazo/

ou contactando coa Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do concello.

No hay comentarios: