viernes, 7 de abril de 2017

CURSOS ORGANIZADOS POLA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Accións formativas:

1.- Auxiliar de Xestión Informática e Internet para PEMES, que será impartido por AGESTIC, en Lugo cidade. “Decidimos reeditar este curso xa que, tanto os alumnos como o propio mercado, amosaron un grande interese en ofrecer formación en novas tecnoloxías para poder aplicar, nas empresas lucenses, ferramentas informáticas coas que crear valor engadido”.
2.- Aplicacións e Manexo de Sistemas Aéreos non Tripulados – Drons, que será impartido en Lugo por profesionais do aeroclub de rozas. “Ofrecemos esta acción formativa porque este é un dos nichos de mercado en expansión, que ten unhas amplas posibilidades de crecemento”.
3.- Socorrismo en espazos acuáticos naturais e en instalacións acuáticas. Son 2 accións formativas neste eido, que impartirá Cruz Vermella. Unha está enfocada a espazos interiores, é dicir, a piscinas; e outra a exteriores, como praias, ríos...

Prazo de inscrición: remata o 30 de abril de 2017.

Máis información:
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&tipo=6&&contenido=31505&nivel=1400&codResi=1&language=gl

No hay comentarios: