miércoles, 29 de enero de 2020

OFERTAS DE EMPREGO PARA A SELECCIÓN DUN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES E DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS, DENTRO DO PROGRAMA: "FOMENTO DO EMPREGO DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019, FINANCIADO POLA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Están aprobadas e expostas as bases para a contratacións laborais temporais, mediante concurso-oposición, DUN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES e DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAISa xornada completa, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2019", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo. 

Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscripción será de 10 días naturais contados a partir da dita publicación.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

No hay comentarios: