lunes, 6 de marzo de 2023

Convocadas as probas para a obtención dos certificados de lingua galega

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2023 (código de procedemento PL500C).

Obxecto: convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2,3 e 4.

 Destinatarios: Maiores de 16 anos ou que os cumpran no ano 2023.

Datas das probas: maio/xuño de 2023. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal).

Localidades: Santiago de Compostela (Celga 1, 2, 3 e 4) e Ponferrada (Celga2, 3 e 4). Os lugares e horarios se publicarán coa listaxe definitiva de persoas admitidas.

Inscripción: formulario modelo PL500C (anexo I); xustificante de aboamento e taxas (código 304401), salvo que este se efectúe a través da sede electrónica, caso en que o xustificante se xerará automaticamente.; certificado de discapacidade de ser o caso.

Presentación preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Taxa: 16,92 euros, para cada un dos niveis. O pagamento pode realizarse de forma telemática ou presencial. Non se admitirá o aboamento das taxas fóra do prazo de Probas Celga

Están exentas do pago das taxas as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

Prazo: ata o 27/03/2023

Destacar: As persoas excluídas terán dous meses para solicitar a devolución da taxa ingresada, a partir da publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas.

 

Duración das probas:

 

Celga 1

Escrita: 2 horas

Oral: 10 minutos

Celga 2

Escrita: 2 horas

Oral: 10 minutos

Celga 3

Escrita: 2 horas e media

Oral: 15 minutos

Celga 4

Escrita: 3 horas

Oral: 15 minutos

 

Máis información no DOG do 6 de marzo de 2023: https://www.xunta.gal/dog ou dirixirse á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

 

No hay comentarios: