viernes, 3 de marzo de 2023

Programa de prácticas para estudiantes da Universidade da Coruña (UDC)

 A Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade da Universidade da Coruña presenta o Programa de Prácticas para estudantes CAMPUS RURAL, unha iniciativa desenvolta polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en colaboración co Ministerio de Universidades e as Universidades públicas españolas, e á que está adherida a Universidade da Coruña (UDC). 

Diríxese a Organizacións ou Asociacións que traballen no territorio e se atopen en municipios situados en zonas rurais con problemas de despoboamento de calquera rexión do Estado español e de Portugal con menos de 5.000 habitantes.

A través deste programa, as entidades terán a oportunidade de acoller estudantes en prácticas de grao ou máster de todas as titulacións da UDC sen custo algún, ao estar financiado polo MITECO. 

A universidade realizará a selección das prácticas e, segundo o establecido no programa, entre os criterios que se poden determinar, darase prioridade ás seguintes propostas:

- Ofertas que expoñan unha solución habitacional de residencia para o alumno durante o período da práctica.

- Ofertas por unha universidade dunha provincia distinta de onde se sitúe o municipio onde se vai a desenvolver a práctica.

- Prácticas vinculadas a accións contempladas no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, ou no Plan 130 Medidas fronte ao Reto Demográfico. 

- Prácticas que demostren un impulso da dixitalización na contorna local no que se desenvolve (cara á administración, as empresas ou a poboación). 

- Prácticas que teñan en conta a perspectiva de xénero.

As entidades interesadas deben inscribirse ata o 8 de marzo de 2023 empregando o seguinte formulario:  https://forms.office.com/e/VHeaxtf8He

Neste procedemento é moi importante a maior precisión posible na definición das titulacións requeridas para os perfís ofertados, pois axiliza de forma importante o proceso de selección de estudantes. Pode consultar a oferta de titulacións da UDC. Naqueles casos nos que o perfil sexa moi amplo e poda abarcar máis de cinco titulacións pódese aludir á área de coñecemento correspondente (exemplo: “Estudante da rama de xxx”).  

No hay comentarios: