miércoles, 10 de julio de 2024

Listas definitivas admitidos e excluídos das prazas de: auxiliar administrativo de secretaría, axente de emprego e desenvolvemento local e auxiliar administrativo de servizos sociais a xornada parcial, convocadas no proceso de estabilización do emprego temporal, polo sistema de concurso.

 

Publicadas no BOP de Lugo do día 10 de xullo de 2024 e na sede electrónica do Concello do Vicedo,  as listas definitivas de admitidos e excluídos dos procesos de estabilización do emprego temporal, das seguintes prazas, convocadas polo sistema de concurso:

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA (100%), COMO PERSOAL FUNCIONARIO

- AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL, COMO PERSOAL LABORAL FIXO

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS (75%), COMO PERSOAL LABORAL FIXO

Pode consultarse: no BOP de Lugo,  no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace: https://deputacionlugo.gal/gl/node/81318

https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

No hay comentarios: