martes, 1 de julio de 2014

AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN CON GRANITO DAS FACHADAS EXISTENTES DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA  • ORDE do 6 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.
  • Beneficiarios: poderán ser beneficiarios das subvencións os particulares ou as comunidades de propietarios, sempre que a actuación subvencionable se realice en vivendas illadas ou edificacións de vivendas colectivas sitas na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Obxecto da subvención: fomentar a rehabilitación das fachadas de edificacións de vivenda existentes contribuíndo a embelecer o tecido constructivo galego cun material de fácil colocación e respectuoso co ambiente e mellorar a eficiencia enerxética.
  • Prazo de presentación de solicitudes: ata esgotar os fondos consignados e en todo caso o 31 de xullo.

No hay comentarios: