martes, 1 de julio de 2014

AXUDAS PARA A RENOVACIÓN DE CUBERTAS CON TELLA CERÁMICA DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIAPRAZO DE SOLICITUDE: Ata o  31 de xullo de 2014, ou ata o esgotamento dos fondos.

OBXECTO
-          Renovación de cubertas con tella cerámica en vivendas unifamiliares, edificios de vivendas e nas  edificacións anexas as mesmas, coco fin de acadar melloras significativas na demanda enerxética co conseguinte aforro en términos económicos.
A renovación ten que cumprir ou mellorar as exixencias mínimas que fixa o Código técnico da edificación no documento “DB HE-1 Limitación da demanda enerxética”.

GASTOS SUBVENCIONABLES: Deberán estar realizados, e efectivamente pagados (con xustificante bancario de pago), antes do 14 de novembro de 2014.

Considéranse subvencionables os gastos de renovación de cubertas tales como: custo de materiais das novas cubertas, custos de desmontaxe, custo de montaxe, custo do proxecto, custo das licencias, etc. IVA incluido cando non sexa recuperable. Non se subvenciona os gastos realizados en bens usados.
comunidades de propietarios sempre que as actuacións se realicen en vivendas ou edificios de vivenda colectiva e nas súas edificacións anexas da súa titularidade. O obxecto da subvención non se destinará a ningunha actividade empresarial ou profesional.

CUANTÍA  DAS AXUDAS: o coste máximo subvencionable será como máximo de 55 euros por metro cadrado. E a cuantía máxima da subención será do 30% (IVE incluido si é subvencionable).

BENEFICIARIOS: Particulares ou comunidades de propietarios sempre que as actuacións se realicen en vivendas ou edificios de vivenda colectiva e nas súas edificacións anexas da súa titularidade. O obxecto da subvención non se destinará a ningunha actividade empresarial ou profesional.

No hay comentarios: