viernes, 4 de julio de 2014

OFERTAS DE EMPREGO

No BOP de Lugo do día de hoxe aparecen publicados dous anuncios do concello de Ourol sobre a convocatoria do proceso de selección de dous auxiliares de axuda no fogar e tres conductores motobomba.

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_ultimoBOP.jsp&codbusqueda=305&language=gl&layout=p_20_contenedor1.jsp

No hay comentarios: