lunes, 24 de agosto de 2015

AXUDAS A CONTRATACIÓN TERMPORAL DE PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSION SOCIAL

A Consellería de Traballo e Benestar convoca axudas para a contratación das persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social e procede a súa convocatoria para o ano 2015

Obxecto

Incentivar á contratación temporal das persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social coa finalidade de mellorar a súa empleabilidade e ocupabilidade.

Persoas beneficiarias


As persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Contratacións subvencionables


Todas as modalidades contractuais de carácter temporal, a tempo completo ou a tempo parcial, agás o contrato temporal para a formación e a aprendizaxe, cunha duración mínima de 6 meses e máxima de 12 meses, que se realicen con persoas desempregadas que pertenzan a algún dos colectivos en risco de exclusión social relacionados no artigo 3.1 da orde de convocatoria. 

Contías

As contratacións temporais incentivaranse cunha contía de 2.500 euros a 5.000 euros en función da duración do contrato.

Prazo de solicitudes


O prazo para a presentación das solicitudes de axudas finalizará o 30 de setembro de 2015.

Máis información:
http://traballo.xunta.es/axudas-e-subvencions?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_N7Md&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_N7Md_content=%2Fopencms%2FTraballo%2FContidos%2FAxudas%2Faxuda_0201.html&category=Tipos_enumerados/Tipo_Axuda/Estado/En_Prazo/

ou directamente contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello de O Vicedo, con oficina sita na Casa da Cultura

No hay comentarios: