martes, 1 de agosto de 2017

No día de hoxe presentouse oferta na oficina de emprego de Viveiro para un XEFE DE BRIGADA DE DEFENSA E PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS, por quedar vacante o dito posto.

Para poder asistir o proceso de selección é necesario estar desempregad@ e inscrito no servizo público de emprego e ter unha titulación da rama forestal.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello. Tlf. 982590195/982590029. Tamén se poden consultar as bases no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

No hay comentarios: