jueves, 24 de agosto de 2017

OFERTA DE EMPREGO PARA PERCEPTORES DA RISGA

O Concello de O Vicedo ten concedida unha axuda por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a contratación de 1auxiliar de biblioteca e 1 peón forestal.
 
Requisito imprescindible ser perceptor da RISGA (Renda de integración social), estar desempregado e inscrito na oficina de emprego de Viveiro, e carecer de ocupación según informe de vida laboral.
 
Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura, ou directamente coa oficina de emprego.
 
Poden consultarse as bases no seguinte enlace: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

No hay comentarios: