jueves, 10 de agosto de 2017

PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS. DOGA 31/07/2017


Subvención de ata 3.000 euros para mellora da competitividade para sufragar gastos de:

-      Profesionalización

-      Desenvolvemento estratéxico

-      Outros que de maneira ineludible respondan á mellora da competitividade.

Teranse en conta os gastos realizados desde o 01/08/2017 ata o prazo máximo de xustificación, en calquera caso co tope do 20/12/2017.

Beneficiarios: autónomos de Galicia cunha antigüedade ininterrompida maior de 42 meses cun rendemento anual reducido declarado no IRPF anual inferior a 30.000 euros e facturación anual mínima de 120.000 euros IVE incluído, declarado no ano anterior á convocatoria.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30/08/2017

Para máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello ou pinchar no seguinte enlace: http://www.xunta.gal/diario-oficial

No hay comentarios: