lunes, 22 de abril de 2019

PROGRAMA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VIVENDAS


“Axudas a menores de 35 anos emprazadas en concellos de menos de 5.000 habitantes”

CUANTÍA DAS AXUDAS: ata 10.800 euros por vivenda.

REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS
-       Ter menos de 35 anos.
-       Ter nacionalidade española ou residencia en España.
-       Ter uns ingresos iguais ou inferiores a tres veces o IPREM.
-       Ter un contrato privado de adqusición da vivenda.

REQUISITOS DAS VIVENDAS
-       Estar emprazada nun concello de menos de 5.000 habitantes.
-       Que se trate dunha vivenda xa construída.
-       O prezo da adquisición da vivenda será igual ou inferior a 100.000 euros.

No hay comentarios: