lunes, 22 de abril de 2019

PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA A REHABILITACIÓNTIPO DE AXUDAS:
Préstamos cualificados.
Subsidiación dos xuros dos préstamos cualificados.

PRÉSTAMOS :
Garantia Persoal
Importe maximo: 30.000€
Sen comisións.
Prazo: de 6 a 96 meses.
Prazo de carencia de capital: 2 anos.
Garantia Hipotecaria
Importe máximo: 60.000€
Sen comisións.
Prazo: 15 anos.
Prazo de carencia de capital: 2 anos.
*O importe do préstamo non poderá ser superior ao custe das obras.

SUBSIDIACIÓN: En función dos ingresos dos solicitantes, o IGVS subsidiará os xuros dos préstamos desde o 80% dos xuros durante 36 meses, ata o 100% dos xuros durante 48 meses e en algún casos para rendas máis altas non terán subsidiación.

OBRAS FINANCIABLES
-       Adecuación estrutural e construtiva.
-       Adecuación das condicións de habitabilidade.
-       Mellora de eficiencia enerxética.
-       Conservación de edificios.
-       Accesibilidade ós edificios e vivendas.

PERSOAS BENEFICIARIAS
-       As que promovan as actuacións de rehabilitación.
-       Actuacións promovidas por comunidades de propietarios son beneficiarias as persoas que sexan membros desa comunidade.
-       No suposto de que unha vivenda ou edificio pertenza a varias persoas, só poderá ter a condición de beneficiaria unha soa delas.

NON BENEFICIARIAS
- Persoas propietarias de locais, agás no caso en que se pretenda a súa conversión en vivenda.


No hay comentarios: