martes, 13 de julio de 2021

PROGRAMA REACT-UE. AXUDAS Á DIXITALIZACIÓN PARA EMPRESAS

RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID-19 (programa Cheques dixitalización COVID-19), susceptibles de ser financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG300E).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210709/AnuncioO92-290621-0001_es.pdf

No hay comentarios: