martes, 21 de septiembre de 2021

CURSOS DE RECICLAXE E ADAPTACIÓN PARA SOCORRISTAS


RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2021 pola que se convoca un curso de reciclaxe de socorrismo acuático en instalacións acuáticas, válido para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia

RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2021 pola que se convoca un curso de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDO-IA), para licenciados ou graduados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas, co obxectivo de acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Máis información: https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/2021/20210920/Secciones2_es.html


No hay comentarios: