lunes, 29 de agosto de 2022

AXUDAS A EMPRESAS PARA CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

  RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, 
  pola  que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á
  conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo 
  como medida de  fomento da conciliación e corresponsabilidade, financiadas 
  con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión á pandemia da 
  COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se 
  convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI440A).

No hay comentarios: