lunes, 8 de mayo de 2023

Listas admitidos e excluídos provisional das prazas de auxiliar de axuda no fogar, convocadas no proceso de estabilización do emprego temporal, polos sistemas de concurso e concurso-oposición

Publicadas no BOP de Lugo de hoxe día 08 de maio de 2023,  as listas de admitidos e excluídos provisionais do proceso de estabilización do emprego temporal, de tódalas prazas de auxiliar de axuda no fogar, convocadas tanto polo sistema de concurso como polo de concurso-oposicón. Pode consultarse: no BOP de Lugo,  no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 , https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/Documentos/bop_104_08052023.pdf

O prazo para alegacións e enmendas é de 10 días hábiles, a contar desde o día siguiente a publicación no BOP.

No hay comentarios: