viernes, 18 de abril de 2008

AXUDAS CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE MULLERES

BENEFICIARIOS: Empresas, incluidos autónomos, sociedades civís e comunidades de bens, que contraten por conta allea traballadoras.

¿QUE SE SUBVENCIONA? A contratación indefinida inicial ou a transformación en indefinidos de contratos feitos con mulleres maiores de 31 anos.

CUANTÍA DAS AXUDAS: 7.500 euros, salvo no caso de mulleres non incluídas en nigún dos colectivos, que serían 2.000 euros.

PRAZO DE SOLICITUDE: 2 meses desde a contratación, antes do 15 de setembro do 2008. Os contratos realizados entre o 16 de setembro do 2007 e o 16 de abril do 2008, teñen de prazo ata o 31 de maio de 2008.

No hay comentarios: