lunes, 3 de enero de 2022

AXUDAS PARA ALUGUEIRO 2022 (DOGA 30/12/2021)

 1.    RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2021 pola que se convocan para o ano 2022, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social (código de procedemento VI482A)

PRAZO SOLICITUDE: do 03/01/2022 ao 31/05/2022 sempre que non se esgote antes o crédito.

 

2.    2. RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2021 de concesión directa da axuda complementaria á do Programa de bono de alugueiro social durante o ano 2022. Esta axuda é complemtaria da anterior e de aplicación directa, polo tanto non require doutra solicitude a maiores.

 

3.   3.  RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2021 pola que se convoca a renovación das axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 de 2021 para o ano 2022 (código de procedemento VI432B). Dúas liñs:

-    LIÑA A: AXUDAS DE ALUGAMENTO A PERSOAS CON ESCASOS MEDIOS ECONÓMICOS.

-    LIÑA B: AXUDAS DE ALUGAMETO PARA A MOCIDADE MENOR DE 35 ANOS.

 PRAZO DE SOLICITUDE: ambas liñas (A e B) teñen de prazo do 01/03/2022 ao 31/03/2022.

 

Para máis información pinche no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/ ou diríxase á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

 

No hay comentarios: