lunes, 31 de enero de 2022

Convocatoria procedemento de recoñecemento da experiencia profesional para varias cualificacións profesionais

O Diario Oficial de Galicia (DOG n.º 17) publicou o 26 de xaneiro de 2022 unha nova convocatoria para acreditar a experiencia profesional das persoas traballadoras galegas. 

Estas 3 cualificacións profesionais son as seguintes:

  • Vixilancia e seguridade privada (SEA029_2): 240 prazas, nas unidades de competencia UC0080_2, UC0081_2 e UC0082_2.

Estas unidades de competencia correspóndense con dous certificados de profesionalidade completos:

    • Vixilancia, seguridade privada e protección das persoas
    • Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivo
  • Atención sociosanitaria a múltiples vítimas e catástrofes (SAN122_2): 170 prazas.
  • Amarre de porto e monoboias (MAP404_!): 50 prazas.

Tamén se convocan 50 prazas na unidade de competencia UC0010_1 (Contribuír ás operacións de cuberta nunha embarcación pesqueira).

O prazo de inscrición desta convocatoria é desde o día 27 de xaneiro ata o día 23 de febreiro de 2022 (ámbolos dous incluídos)

Para poder presentarse deberán posuírse os seguintes requisitos:

  • Ter experiencia laboral de alomenos 3 anos nos últimos 15 anos,
  • Ou ter cursos de formación relacionados coa cualificación á que se queira presentar de 300 horas realizados nos últimos 10 anos.

 

No hay comentarios: