martes, 12 de junio de 2012

AXUDAS CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR

No DOG de hoxe publicanse unhas axudas dirixidas os homes traballadores por conta allea e as familias monoparentais nas que a persoa solicitante, home ou muller, sexa traballadora por conta allea,  que soliciten reducción da xornada laboral para o coidado dun fillo o unha filla menor de 3 anos, ou ben, aínda superándose esa idade, cando o/a menor padeza unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33% e sexa menor de 12 anos.A axuda consistirá nun pagamento único por un máximo de 8 meses e un mínimo de 60 días.


Máis información:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120612/AnuncioC3C1-070612-0004_gl.html

No hay comentarios: