martes, 26 de junio de 2012

OFERTA DE EMPREGO. URXENTE

Na Voz de Galicia do sábado 23 de xuño, publicouse unha oferta de emprego de TRAGSA de:

- Xefes brigada incendios forestais
- Peóns defensa incendios forestais
para varios distritos.

Mañá mércores 27 de  xuño, ás 19:00 horas remata o prazo de presentación de solicitudes.

Documentación a presentar: Currículum vitae, fotocopia DNI, fotocopia carné de conducir no seu caso, vida laboral actualizada, tarxeta de demandante de emprego, contratos de traballo relacionados co posto e cursos relacionados, de ser o caso.

Para máis información: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura

No hay comentarios: